Často kladené otázky

Komu jsou kurzy Alfa určeny?

Kurzy Alfa jsou určeny především lidem, kteří se nepovažují za věřící a nenavštěvují bohoslužby. Účastní se jich lidé nejrůznějšího věku, profesního zaměření a životní orientace.

Co když jednou přijdu, ale příště už nebudu chtít?

Kurz Alfa chce být místem, kde se lidé cítí příjemně a bezpečně. Pokud dojdete k přesvědčení, že Alfa není pro vás, příště už chodit nemusíte.

Proč lidé chodí na Alfu?

Hosté přichází na kurz z mnoha různých důvodů. Někteří si kladou otázku, zda Bůh existuje nebo je zajímá, co s nimi bude po smrti. Jiní přijdou, protože hledají odpovědi na konkrétní otázky a chtějí se dozvědět, jak si na ně odpovídají ostatní lidé. Další chtějí prozkoumat v čem spočívá smysl života.

Kolik kurz stojí?

Za kurz Alfa žádný poplatek nevybíráme. Pokud budete chtít, můžete přispět dle svých možností na náklady spojené s večeří či občerstvením.

Jak vypadá setkání kurzu?

Každé setkání začíná společnou večeří nebo občerstvením, které vytváří prostor k seznámení se s ostatními účastníky kurzu. Následuje krátká promluva a pak je prostor k diskusi. Během diskuse má každý účastník možnost položit otázku či sdílet vlastní zkušenosti. Více na stránce Jak probíhá setkání.

Jak dlouho kurz trvá?

Začínáme úvodním seznamovacím setkáním. Samotný kurz Alfa tvoří dalších 11 setkání, vždy po jednom týdnu. Součástí kurzu je také víkendový výjezd zhruba v polovině kurzu. Více na stránce Témata.

Proč má kurz ještě úvodní setkání?

Úvodní setkání slouží jako ochutnávka kurzu, uděláte si představu, jak to na kurzu chodí. Promluva úvodního večera se zabývá otázkou Jde v životě ještě o víc? Pokud se vám bude úvodní večer líbit, můžete se na místě přihlásit na celý kurz.

Nebudou mé otázky pro někoho příliš kontroverzní?

Na Alfě vítáme jakoukoliv otázku. Pořadatelé kurzu počítají s tím, že lidé otevřou i obtížná témata o životě a křesťanské víře.

Zabývá se kurz také jinými náboženstvími?

Alfa probírá témata spjatá pouze s křesťanskou vírou.

Musím být křesťanem, abych se mohl kurzu zúčastnit?

Nemusíte. Kurz je navržen tak, aby byl zajímavý pro každého, kdo se rád zapojí do diskuse nebo i jen naslouchá diskusi ostatních, a chce se dozvědět více o křesťanské víře.

Mohu si na kurz přivézt přítele?

Samozřejmě, můžete pozvat kohokoliv. Pokud ovšem již kurz pokročil, může být vhodnější pozvat jej až na příští běh kurzu. Poraďte se s pořadateli. Mohou vám dát pozvánku na další běh.

Kdy zpravidla kurzy Alfa probíhají, jak dlouho trvá jedno setkání?

Kurz je večerní a setkání trvá zpravidla asi dvě hodiny.

Co se stane, pokud někdy nebudu moci přijít?

Místo setkání si můžete přečíst odpovídající kapitolu v knize Otazníky života. Kniha obsahuje celý kurz v písemné podobě.